• BIST 117.110
 • Altın 167,814
 • Dolar 3,9332
 • Euro 4,8403
 • Elazığ 18 °C

SİVİL TOPLUM PLATFORMU; ELAZIĞSPOR

Sebahattin Devecioğlu

Bir toplumun ekonomik, sosyal ve demokratik gelişmesi, o toplumun bireylerinin kendi sorunlarını çözümüne yönelik faaliyetlere gönüllü olarak katılma düzeyleriyle yakından ilgilidir. Üçüncü sektör olarak da adlandırılan sivil toplum kuruluşları en eski dönemlerden beri toplumda var olan sorunlara çabuk ve etkili çözümler üretebilmek, kendi içinde ve dışında diğer gruplara ulaşabilmek için güç birlikleri oluşturma çabasına girmişlerdir. Sivil toplum kuruluşları, devletin, kamu sektörünün yetersiz kaldığı alanlarda topluma hizmet götürmek amacıyla ortak hedefe yönelmiş insanlar tarafından kurulan ve kâr amacı gütmeyen yapılardır.

Elazığ ilindeki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek 2010 yılında oluşturmuş oldukları Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, 7 yılı aşkın bir süredir, başta ilimizin sorunlarına çözüm bulmada, ortak akıl birlikteliğini temsil eden Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Temmuz ayı toplantısını 1967 de kurulmuş ve geçen 50 yıllık bir zaman dilimine rağmen, arzu edilen noktada olmayan Elazığ’ın en eski, en güçlü ve en büyük Sivil toplum kuruluşlarından biri olan Elazığspor Kulübü Derneğine  ayırdı. 

Elazığ Öğretmen evinde gerçekleştirilen iyi niyet  toplantısında ; Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu dönem Başkanı, Sayın Prof. Dr. İbrahim Türkoğluİlimizin bir değeri olan Elazığsporumuzu daha iyi noktalara taşımak adına, kişisel boyuta indirgenmeden mevcut sorunları ve bu sorunların Elazığ ölçeğinde sürdürülebilir çözüm önerilerinin akademisyen, spor yazarı, antrenör ve kulüp başkanı penceresinden değerlendirilerek, ortak bir akılla somut öneriler belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca biz STK’lar ile aynı tüzel kişiliğe sahip olan Elazığspor Kulübü Derneğine, ilimizin STK’larından nasıl bir katkı sunulabileceği veya işbirliği yapılabileceğinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Kendi sorunlarımızı başkalarına havale etmek yerine, kendimizin çözüm bulması daha uygulanabilir olacağı düşüncesi ile panelistlerimizi belirlerken,  Elazığspor ile bir geçmişinin olmasına ve her birinin farklı alanlardan uzmanlıklarının bulunmasına dikkat edilerek, platform çalışma grubunda yapılan istişare neticesinde belirlenmiştir. Platform olarak, daha güçlü bir Elazığspor görmek arzusu ile tertip ettiğimiz bu panel ile kişiler arasındaki çekişmelere taraf olmadığımızı ve belirttiğimiz amaç dışında saklı bir düşüncemizin bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Ayrıca Elazığ da birlikte hareket edebilme kültürü adına, önemli ve birikimli bir değer olan Elazığ STK Platformunun kişisel çekişme ve çıkarlara alet edilmemesini özellikle istirham ediyoruz. Ayrıca platform toplantımızı canlı yayında vererek, hemşerilerimizin bilgilenmesini sağlayan Kanal Fırat ailesine de teşekkürü bir borç biliyoruz. Panel sonucunda ortaya konan önerilerden, ortak aklı temsil edenler rapor haline getirilip, kamuoyu ile paylaşılarak, Valilik, Belediye, Elazığspor Kulüp yönetimi ile ilgili taraflara gönderilecektir. şeklinde ifadeleri ile Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun Elazığspor’a ne kadar ilgili ve duyarlı olduklarını göstermiş oldular.

Sivil toplum kurumları ve spor taban birlikleri ile Elazığspor Kulübü temsilcilerinin de katılımın sağlandığı toplantıya,  Spor Yazarı olarak,  Türkiye Spor Yazarları Derneği Elazığ Temsilcisi Coşkun Kamaç,  Kulüp Başkanı olarak,  Elazığspor Eski Kulüp Başkanı ve TFF Yöneticisi Mustafa Urhan, Antrenör olarak,  Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şübesi temsilcisi ve Eski Elazığspor Futbolcusu Yrd.Doç.Dr. Eyyüp Yıldırım ile birlikte, konu Elazığspor olunca toplantının önüne arkasına bakmadan her zaman olduğu gibi koşa koşa giderek,  Spor Kulüpleri Yönetimi alanında yapmış olduğum bilimsel çalışmalar ve “Spor Kulüplerinin Sivil Toplum Örgütü Olarak Toplumsal İşlevi” isimli çalışma ekseninde;  görüş ve düşüncelerimi dile getirmek,  Elazığspor Kulübünün, mevcut durum analizini yaparak,  problemlerini tespit etmek ve çözüm üretmek, güçlü yönlerini, zayıf yönlerini ve tehditler ile fırsatlarının neler olduğunu ortaya koymak,  akademik bilgi ve görüşlerimizi kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşmak adına,  sahada çalışmayı  seven bir akademisyen olarak  seve seve yer almış oldum.

Elazığsporun İdari, Mali ve Sportif  alanlarda problemlerinin tespit edildiği iyi niyet toplantısında ;  panelistlerin ve  katılımcıların dile getirmiş olduğu Elazığspor Kulübü Derneğinin  Problemlerinin;  “Elazığspor Kulübünün Kurumsal bir yapıya sahip olmadığı, Genel Kurul ve Üye yapısının yetersiz ve sağlıklı oluşturulamaması,  Yönetim kurullarının oluşturulmasında spor alanında tecrübe sahibi kişilere yer verilmemesi, liyakate  önem verilmemesi, Yürütme birimlerinde görev, yetki ve sorumlukların yeterince tanımlanmaması ile  uygulamalarda yetki ve kavram karmaşasının yaşanması,  Tüzüğün günümüz şartlarına  uygun olmaması, Divan kurulunun bulunmaması,  Altyapıdan sporcu yetişmemesi,  Teknik kadrolarda Elazığlı Antrenörlerin yer almaması, Taraftar gruplarının bir çatı altında toplanamaması,   Elazığspor’da  önceden görev yapmış Yönetici, Antrenör ve Sporcuların, Yönetim ve Teknik kademelerde yer almaması ile onların  tecrübe ve  görüşlerine başvurulmaması, transferlerde menajerlik sisteminin devam etmesi,   transfer ve izleme komitelerinin oluşturulmaması ve en önemli probleminin borç yükünün çok fazla olması,  buna karşılık kaynakların yetersiz olması” gibi başlıklarla tespit edilmiştir.

 Elazığspor Kulübü Derneğinin  Problemlerine Çözüm Önerileri olarak da; Elazığspor Dernek Tüzüğünün güncellenmesi, Genel Kurul yapısının güçlendirilmesi,  Üye Sayısının artırılması,  Yönetim Kurulları ve Denetleme Kuruları,  Divan Kurullarının oluşturulması,  Yürütme birimlerinde liyakate ve tecrübeye önem verilmesi, Altyapıya yatırım yapılması, transfer komiteleri ve izleme ekibinin oluşturulması, özverili çalışacakları ve faydalı olacakları düşünülerek, teknik kadrolarda Elazığlı antrenörlerin,  Profesyonel takımlarda  Elazığlı futbolcuların yer alması,  Elazığspor taraftar gruplarının tek çatı altında, tek amaç etrafında toplanması, Elazığspor’un eski borçlarından kurtulması, FIFA, UEFA ve eski yönetimler nezdinde ki hukuki  ihtilafların sonuçlandırılması, tekrar borçlanmamak için dikkat edilmesi,  yeni kaynaklar yönelerek , yeni stratejiler,  yeni amaç ve hedefler etrafında,  Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi,  Fırat Üniversitesi İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor il müdürlüğü, Ticaret odası,  TÜFAD, ASKF paydaşları  ile bir araya gelerek,  şehir kulübü olarak,  eski günlerine geri dönerek,  hak ettiği yere kavuşması,  Ayrıca Elazığspor tesislerinin, stadyumun şehir merkezinde olması,  Elazığspor sevgisinin bir avantaj olduğu, Elazığsporun Elazığın tanıtım yüzü ve markası olduğu, Elazığsporun Elazığın en güçlü, en büyük Sivil Toplum Kurumu olduğu,  sahip çıkılması halinde,  Türk futboluna ve Elazığa sosyal, ekonomik, kültürel olarak önemli katkılar sağlayacağı, Elazığ şehrinin ekonomik olarak gelişmesi ile birlikte Elazığsporun üst liglere çıkacağı ” ön plana çıkan görüşler olarak özetlenmiştir.

Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun görsel ve sözel olarak kayıt altına aldığı bu görüşler, çalışma rapora dönüştürülerek ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Elazığın  en eski Sivil toplum kuruluşlarından biri olan,  Elazığspor Kulübü Derneği’ne Elazığın Sivil toplum kuruluşlarından nasıl bir katkı sunulabileceği veya işbirliği yapılabileceği değerlendirilmesi   ekseninde tamamen iyi niyet olarak  planlanmış ve oldukça verimli geçen çok faydalandığım ve katılmaktan mutluluk duyduğum  bu çalışmayı gerçekleştiren başta;  Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu dönem Başkanı, Sayın Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu’na ve yönetimine,  bizzat toplantıya katılarak katkı sağlayan panelistlere, sivil toplum kurumları ve temsilcilerine, Elazığspor yöneticilerine,  Elazığspor taraftarlarına ve severlerine,  toplantıyı  Canlı yayınlayarak konuyu Türkiye gündemine taşıyarak,   tarihe bir not düştükleri için,   Kanal Fırat çalışanları  ile toplantıyı kayıt altına alan ve Fırat TV çalışanlarına ve değerli spor basını mensuplarına şahsım adına teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Umarım bu iyi niyet toplantısı, Elazığsporumuzun problemlerine ışık tutarak, çözüm önerileri ve stratejiler geliştirilmesine, sivil toplum kuruluşlarının ilgisini çekme adına,  yıllardır arzulanan  hak ettiği yere gelmesine bir nebzede olsa farkındalık oluşturarak  katkı sağlayacaktır.

Elazığsporun başarılı olması için, toplumun ve kurumların her kesiminden gerekli ilgi ve desteğin sağlanması ile birlikte, güçlü bir idari, mali ve sportif  bir  kurumsal yapıya kavuşturulması gerekmektedir.  Bu başarı hikayesi ;  Elazığspor Kulübü Derneğinin bir  Sivil Toplum Kuruluşu  gibi toplumun her katmanının iletişim kurabileceği esnek bir yapıya kavuşturulması ile mümkün olabilecektir.

 • Yorumlar 1
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Yazarın Diğer Yazıları
  Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Elazığ Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.