• BIST 96.142
 • Altın 241,136
 • Dolar 5,8753
 • Euro 6,5757
 • Elazığ 9 °C

HİSSELİ HARİKALAR KUMPANYASI : KONGRE

Sebahattin Devecioğlu

Elazığspor Yönetim Kurulunun 01 Mayıs 2018  tarihinde almış olduğu karar gereği,  Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 16. maddesinde Olağanüstü Toplantı başlıklı 2. ve 3.Bendi gereğince, 18 Mayıs  2018 Cuma günü, Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı  yapılması kararlaştırılmıştı, İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı için  ikinci toplantı 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmıştır.

Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısına, 120 Genel Kurul üyesinin, imza karşılığı katılımı ile başlandı.

Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 2 Başkan Vekili Seçimi), Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının imza yetkisi verilmesi işlemleri yapıldıktan sonra; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve müzakeresi kulüp 2. Başkanı tarafından yapılarak,  hiç kimsenin itiraz etmediği ve müzakeresi yapılmadığı şekli ile açık oylama yapılarak büyük bir çoğunluğun kabulü,  birkaç kişini reddi ve çekimser kalması ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun İbrası,  Divan Kurulu tarafından verilen açık oyların red ve kabulünün sayısal tasnifi yapılmadan gerçekleşmiş oldu…

Daha sonra 24.05.2017–18.05.2018 tarihleri arası gelir-gider tablosunun okunması ve müzakeresine geçildi; Kulüp mali işlerden sorumlu 2. Başkan, kulübün gelir ve giderlerini genel kurula sözlü ve görsel olarak anlattı.

  Kulübün Gelirlerinin;  Bilet Satışlarından 424.911.63 TL, Reklam Gelirleri ( Stat, Forma, Spor Toto İsim Hakkı ) 8,034.250.96, Yayın Hakkı Gelirleri, 8.167.654.65 TL,  Transfer Gelirleri, 73.616.14 TL, Bağış ve Yardımlar ( Tüzel ve Diğer Kişiler ) 40.905.305.70 TL, Diğer Gelirler ( Üye aidatları, Kira Gelirleri, vb Federasyon Yardım ) 816.114.49 TL, Diğer Gelirler ( A Takım Deplasman Yol Yardımı, Alt Yapı Yardım) 402.877.50 TL. Diğer Olağan Üstü Gelir ve Karlar ( İcra , TFF Tesis Yardım , Futbolcu, Teknik Heyet Kar Farkı , 9.268.09 TL olmak Üzere, Toplam Gelirin : 58. 833 .999.16 TL olduğunu

Kulübün Giderlerinin; Personel Giderleri: Ücretler ve Maaşlar (Oyuncular) 28.816.152.76 TL, (Teknik Kadro ) : 3.265.107.27 TL , SSK Primleri ( Oyuncular, Teknik Kadro, Diğer Çalışanlar ) 397.674.08 TL.  Transfer Giderleri ( Bonservis, Futbolcu Araştırma, Teknik Kadro, Menejerlik, Futbolcu Yetiştirme )  1.054.473.28  TL. Futbol Diğer Faaliyet Giderleri ( Spor Malzemesi: 365.255.04, Müsabaka Gideri: 99.377.84 Tl., Deplasman Seyahat , Kamp ve Konaklama, Ağırlama, Gıda: 1,243,596.27.TL, Futbolcu Teknik Heyet ve Teknik Kadro Müsabaka Prim Gideri : 3.897.269.29 TL,  TFF Aidat, Güvenlik, Sigorta ve Cezalar : 1.052,596.97 TL, Kur Farkı Gideri Futbolcu ve Teknik Heyet: 6.659 469.54 TL. Lisans Giderleri 140, 481.36 TL., Kira, Ev, Araç,Bakım,Yakıt  429.861.50.TL, Futbolcu Sağlık Giderleri 956.207.76 TL ) olmak üzere Toplam, 15,462.785.74.TL., Diğer Giderler ( Stadyum, 424,653,27 TL Tesis, 147,702.87 TL., İcra Vergi, Resmi Harç ve Mahkeme, İdari Par Cezası : 4.164,724.03 TL., Diğer Sair Giderler 31.575.80, Finansman Giderleri 557.316.00 TL. Alt Yapı Giderleri :  393,417.45 TL.) olmak üzere toplam 5,325. 971.97.TL, Dönem Net Karı : 4.118 416.61 TL ile birlikte, Genel Toplam Gider : 58. 833 .999.16 olduğu belirtilerek, genel kurula sunuldu

Elazığ Belediyesi  tarafından Elazığspor’a, Sürekli Gelirler adı altında Tahsis edilen,   Benzin İstasyonu, Minibüs Hatları, Gayri Menkulllerde elde edilen gelirler, Yapılan Bağışlar, Kur Farkı ile Mahkeme Giderleri ile, Elazığspor A.Ş  ve  Kulübün net borcunun ne kadar  olduğuna ?  ilişkin bir genel kurul üyesi olarak şahsım adına sormuş olduğum sorulara;  Kulüp mali işlerden sorumlu  2. Başkanı cevap olarak;  Kulübe Tahsis  edilen 3 Benzin istasyonundan ortalama 12.000.000 TL, Minibüs Hatlarından; 20.000.00 TL gelir elde ettiklerini, Bağışların bağış yapanların isimlerinin açıklanmasını istemedikleri için bilançoya yazılmadığını, bilgi almak isteyenlerin kulübe gelerek,  bu bağış ve yardımları inceleyebileceklerini, Mahkeme Giderlerinin Bilançoda yer aldığını, Kur farkından doğan zararın bilançoda 6.659.469.54 TL olarak görülmesine rağmen buradan doğan zararın toplamda 15.000.000 TL gibi büyük bir rakam olduğunu,  Elazığspor A.Ş Yönetiminin;  Başkan, AS Başkan ve Mali işlerden sorumlu 2. Başkandan oluştuğunu ve gelir elde etmediklerini…

Kulübün net borcunun 36.372.227.59 TL olduğunu bunu 4.000.000 TL sinin kulübün önümüzdeki dönem gelirler içerisinde olmak üzere 32.000.000 olduğunu  ifade etti.  

   24.05.2017–18.05.2018 tarihleri arası Gelir-Gider tablosunun ve Denetleme Kurulunun Raporu ve ibrası; Divan Kurulu  tarafından yapılan açık oylama ile büyük bir çoğunluğun kabulü,  birkaç kişini reddi ve çekimser kalması ile yine Divan Kurulu tarafından verilen açık oyların red ve kabulünün sayısal tasnifi yapılmadan gerçekleşmiş oldu.

Daha sonra; Genel kurulun Aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi ile ilgili gündem maddesi gereği;   Elazığspor Kulübü Derneğine daha önce kulüp tüzük hükümlerine uygun; (Kulüp başkanlığına aday olanlar, toplantının yapılacağı günden en az 2 gün önce aday olduklarını ve yönetim listelerini Elazığ Spor Kulübüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süreden sonra yapılacak adaylık müracaatları kabul edilmeyecektir. Kulüp, aday müracaat listelerini ve müracaatın yapıldığına dair belgeyi kulüp mührü ile onayladıktan sonra ilgililerine verir). Şekilde ve süresinde sunulan iki ayrı liste ve kongre esnasında sunulan bir Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulundan oluşan toplam üç aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi gerçekleştirildi.

Divan Kurulu,  bu aday listelerinin kabulüne ilişkin, Genel Kuruldan yetki alarak, Aday listelerinin ve listelerde yer alan kişilerin kabulüne ilişkin oylamanın, üç  listeni toplamda değerlendirilmesi veya ayrı ayrı değerlendirilmesi konusunda Genel kurulun görüşünü almak üzere oylamayı yaptırarak, seçime katılacak listelerin ayrı ayrı oylanmasına karar verilmiş oldu.

Seçime katılma hakkı kazanması için yapılan oylama sadece;  Elazığspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına adayların İsmi okunarak, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulundan oluşan kişilerin isimleri okunmadan gerçekleştirildi. Halbuki Kulüp Tüzüğü gereği  (…seçimlerden önce yapılması halinde üyeliğe kabul edilenler seçime ve seçilme hakkına da sahip olmuş olurlar.. )

İlkesine göre,  listelerde yer alan ve delege olmayanlar ile  bu listelerdeki isimleri yönetim kurulu ve denetleme kurullarının kimlerden oluştuğu, listelerde yer alan isimlerin haberlerinin olup olmadığı anlaşılması için, genel kurula tek tek okunarak,  genel kurulu tarafından üyeliklerinin kabulü ve seçimlere katılmaları oylaması yapılması gerekmekteydi..

İlk oylamada; Elazığspor Kulübü  Derneğine daha önce kulüp tüzük hükümlerine uygun, kongreden önce sunulan  iki  listeden biri seçime giremeyeceği,  kongre esnasında sunulan üçüncü listenin kongreye katılabileceği  açık oylama sonucunda  karar verildi..

 Bu uygulama sonucunda tüzük gereği, kongre tarihinden önce kulüp müdürlüğüne sunulan iki listeden sadece bir tanesi ve kongre esansında sunulan liste olmak üzere,  2 aday ve listeleri, Divan Kurulu ve Genel kurulun takdiri ile seçime dahil edilmiş oldu…

2016 yılında yapılan, şahsım ve çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarımın da aday olduğu, seçimli genel kurulda yapılan uygulamada,  kongre tarihinden önce kulübe başvurulan listenin seçime katılıp katılmayacağı ve konusunda şiddetli tartışmalar yaşanmış, kongrede aday olan iki başkan adayı listeleri,  keyfi bir uygulamadan dönülerek,  kongre tarihinden iki gün önce kulüp müdürlüğüne başvuru yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın,  genel kurulun yetkisi alınmadan ve oylama yapılmadan  seçime dahil edilmişlerdi.  Daha sonra, Divan Kuruluna adaylık için sunulan listeler ve listelerde yer alan kişilerin tamamı,  genel kurula açık bir şekilde okunmuş, delege olmayanların delegelikleri kabul edilerek,  tüzük gereği;  (…seçimlerden önce yapılması halinde üyeliğe kabul edilenler seçime ve seçilme hakkına da sahip olmuş olurlar )

 İlkesinden hareketle seçime gidilmişti.  O dönem bu haksız uygulamaya karşı olanlar ve eleştiren bir takım zevat,  son kongrede yapılan uygulamaya sessiz kalarak seyirci olmuşlardır.

Ayrıca; 01 Mayıs 2018 de alınan Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantı kararından sonra  yapılan üyelik kabulleri,   

Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğüne göre ; ( Üyeliğe kabul, yönetim kurulunun üyeliğe kabul edilmesi yönünde alınmış kararını müteakip, dernek üye kayıt defterine ve e-dernekler kaydının yapılması ile tamamlanır.  Yönetim kurulunun 1 yılda kaydedebileceği asıl üye sayısı bir önceki yıla göre kulüp üye sıfatını kazanmış mevcut üye sayısının %20’sini geçemez. O yıl için kabul edilebilecek üyelerin yarısı 1 Ocak-30 Haziran, geri kalanı ise 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında kabul edilir.

Genel Kurul duyuru tarihinden itibaren genel kurul yapılıncaya kadar yönetim kurulunca üye kaydı yapılamaz, genel kurul ilanı yapıldıktan sonra üyelik için yapılan başvurular genel kurulca değerlendirilir. Bu değerlendirme seçimlerden önce yapılması halinde üyeliğe kabul edilenler seçime ve seçilme hakkına da sahip olmuş olurlar.   

İlkesi gereği kongre sürecinde ( 01 Mayıs -26 Mayıs 2018 )  kulübe üye yapılan kişilerin isimleri ve listesi, aday listelerine uygulanan şekli ile genel kurula sunularak,  kabul edilip edilmeyecekleri genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Hem aday listelerinde yer alanların ve delege olmayanların kabulüne ilişkin,  hem kongre tarihinden sonra yapılan kulüp üyeliklerine ilişkin yanlış uygulamaların,  kulüp tüzüğüne  aykırı olduğuna yönelik bir kongre üyesi olarak haklarımızı kullanarak yapmış olduğumuz sözlü  hatırlatmamız ve  itirazlarımız;    birkaç genel kurul üyesi  tarafından,   şahsımıza karşı hiçbir zaman hak etmediğimiz,  kabul etmeyeceğimiz  hakaretler,  sindirmeye, tehdit etmeye yönelik  yapılan anlamsız ve haksız ithamlar eyleme dönüşmüş,  bu durum karşısında Divan Kurulu sessiz kalmış,  tüzük ihlallerine ilişkin yapılan uyarıyıları, her şeye rağmen dikkate almamıştır….Ayrıca bu durum karşısında,  Genel Kurul üyelerinin duyarsızlığı, olaya müdahale etmemesi ve Divan kurulunun yapmış olduğu yanlıştan dönmemesi ile yapılan uygulamalar ve haksızlıklar düzeltilmeyerek,  kongreye hiçbir şey olmamış gibi  devam edilmiştir.

Daha sonra,  iki liste ile girilen Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun seçiminde, yapılan tasnif sonucu; 138 oyun kullanıldığı,  Mehmet Parlakyıldız 116, Necati Erdem 31 oy aldığı , 1 oyun  geçersiz sayıldığı, Mehmet Parlakyıldız’ın Elazığsporun yeni başkanı olduğu genel kurula ilan edilmiştir.

Kongre Dilek ve Temenniler kısmında; aday olan Necati Erdem, seçim öncesi projelerini açıklanmasına, Divan Kurulu tarafından izin verilmediği için siteminde bulunmuş,  eski başkan kulüpten alacağının olmadığını söyleyerek taraftarlardan helallik istemiş, yeni başkan ise, Elazığspor’u daha iyi yerlere  taşıyacaklarını ifade etmişlerdir.

Özet olarak;  Elazığspor’ un 26 Mayıs 2018 tarihinde  yapılan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı,  Siyasi çekişmeler ve kapalı kapılar arkasında yapılan gece operasyonları sonucunda aday listelerinin belirlenmesi ile; Kulübün  58. 833 .999.16 TL Gelir - 58. 833 .999.16 TL  Giderin,  36.372.227.59 TL  borcu olan  Mali Bütçenin onaylanmama kaygısıyla,  Medeni Kanun, Dernekler Kanun ve Kulüp Tüzüğü ihlalleri, Usulsüz Delege, Yönetim Kurulu Listeleri ve Usulsüz  yapılan oylamalar ışığında, aceleye getirilerek,  günü kurtarmaya yönelik, hiçbir plan ve projenin yer almadığı şekilde yapılmış,  konuşmak isteyenlere ve eleştirilere  karşı yapılan haksız müdahaleler ve davranışlarla birlikte,   Divan kurulunun ve Genel Kurul üyeleri  ile yazılı ve görsel basının bir kısmının,  kongre sonrası yaşanan bu olaylara karşı sessiz ve tepkisiz kalmaları,  yaşananları kamuoyuna objektif yansıtmamaları,  kamuoyunun haber alma özgürlüklerini kısıtlamaları ile  Elazığspor tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

Bana göre; son yapılan kongre, her ne kadar yapılan yanlış uygulamaların hukuki telafisi olsa da,  kamu vicdanında hükümsüzdür ve  Elazığspor Kulübüne ve Camiasına yakışmamıştır.

En kısa zamanda;  sağlıklı ortamlarda, herkesin konuşabileceği, fikirlerinin tartışabileceği, projelerini sunabilecekleri, eleştirilere tahammül edilebileceği,  haksızlıkların son bulacağı; Kulübün en yetkili kurulu olan  Büyük  Elazığspor  Genel  Kurulunda buluşmak ümidiyle…

 

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Elazığ Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.